Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 399/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 listopada 2013 roku

 

Uchwała Nr 399/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie przekazania nieodpłatnie sprzętu medycznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia przekazać  nieodpłatnie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. sprzęt medyczny zakupiony w ramach projektu
p.n. „Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóżek i windy w SPZOZ w Środzie Wlkp.", o wartości 61.746,48 złotych, wymieniony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 399/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 29 listopada 2013 roku

 

w sprawie przekazania nieodpłatnie sprzętu medycznego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym do zadań Zarządu Powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu. Pismem z dnia 27 listopada 2013 roku Dyrektor SP ZOZ  w Środzie Wlkp. wrócił się o nieodpłatne przekazanie na rzecz SPZOZ w Środzie Wlkp., sprzętu medycznego zakupionego przez Powiat Średzki w ramach projektów  pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną", oraz p.n.  „Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia lóżek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp.", W myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.z 2013r., poz. 217) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie otrzymanym majątkiem. Zarząd Powiatu Średzkiego przychylił się do przedmiotowego wniosku w zakresie przekazania sprzętu medycznego zakupionego w ramach projektu pn. „Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia lóżek i windy w SPZOZ w Środzie Wlkp.". Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik 

do Uchwały Nr  399/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 listopada 2013
roku

 

 

Wykaz sprzętu medycznego zakupionego w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóżek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp."

 

 

lp.

Nazwa sprzętu medycznego

ilość

Wartość brutto

Umorzenia naliczone na 31.12.2012r

Wartość netto

1.

ssak próżniowy (OGARIT)

1

1020,20

1020,20

0,00

 

a) regulator ssania RS (AGA) - 543,51 zł

 

 

 

 

 

b) zestaw do centr. Próżn.CP-4 - 476,69 zł

 

 

 

 

2.

ssak próżniowy (OGARIT)

1

1020,20

1020,20

0,00

 

a) regulator ssania RS (AGA) - 543,51 zł

 

 

 

 

 

b) zestaw do centr. Próżn.CP-4 - 476,69 zł

 

 

 

 

3.

ssak próżniowy (OGARIT)

1

1020,20

1020,20

0,00

 

a) regulator ssania RS (AGA) - 543,51 zł

 

 

 

 

 

b) zestaw do centr. Próżn.CP-4 - 476,69 zł

 

 

 

 

4.

ssak próżniowy (OGARIT)

1

1020,18

1020,18

0,00

 

a) regulator ssania RS (AGA) - 543,51 zł

 

 

 

 

 

b) zestaw do centr. Próżn.CP-4 - 476,67 zł

 

 

 

 

5.

podgrzewacz płynów  infuzyjnych ANIMEC AM-2S-5A CH-025-008

1

1797,60

 

1797,60

 

0,00

6.

stolik hydrauliczny na instrumenty 2.001

1

3316,57

 

3316,57

 

0,00

7.

stolik hydrauliczny na instrumenty 2.001

1

3316,57

 

3316,57

 

0,00

8.

podest operacyjny jednostopniowy 2-051

1

559,16

 

559,16

 

0,00

9.

podest operacyjny jednostopniowy 2-051

1

559,16

 

559,16

 

0,00

10.

podest operacyjny jednostopniowy 2-051

1

559,16

 

559,16

 

0,00

11.

podest operacyjny jednostopniowy 2-051

1

559,17

 

559,17

 

0,00

12.

taboret operacyjny obrotowy ZG3-03.0

1

310,16

 

310,16

 

0,00

13.

taboret operacyjny obrotowy ZG3-03.0

1

310,16

 

310,16

 

0,00

14.

taboret operacyjny obrotowy ZG3-03.0

1

310,16

 

310,16

 

0,00

15.

taboret operacyjny obrotowy ZG3-03.0

1

310,16

 

310,16

 

0,00

16.

stojak-wieszak do kroplówek przejezdny SK2-WK-02.0

1

282,11

 

282,11

 

0,00

17.

stojak-wieszak do kroplówek przejezdny SK2-WK-02.0

1

282,10

 

282,10

 

0,00

18.

Stojak jezdny na materiały opatrunkowe i odpady (stojak z misami na odpadki 2x6I 2-032-2)

1

631,98

 

 

631,98

 

 

0,00

19.

Stojak jezdny na materiały opatrunkowe i odpady (stojak z misami na odpadki 2x6I 2-032-2)

1

631,98

 

 

631,98

 

 

0,00

20.

kosz na odpady i brudną bieliznę

1

969,90

969,90

0,00

21.

kosz na odpady i brudną bieliznę

1

969,90

969,90

0,00

22.

kosz na odpady i brudną bieliznę

1

969,90

969,90

0,00

23.

kosz na odpady i brudną bieliznę

1

969,90

969,90

0,00

24.

stolik na instrumenty chirurgiczne podnoszony ręcznie 2-010

1

1009,13

 

1009,13

 

0,00

25.

stolik na instrumenty chirurgiczne podnoszony ręcznie 2-010

1

1009,13

 

1009,13

 

0,00

26.

Szafka przejezdna samodzielna z szufladami typ 2204

1

1614,54

 

1614,54

 

0,00

27.

Szafka przejezdna samodzielna z szufladami typ 2204

1

1614,54

 

1614,54

 

0,00

28.

Szafka przejezdna samodzielna z szufladami typ 2204

1

1614,54

 

1614,54

 

0,00

29.

Szafka przejezdna samodzielna z szufladami typ 2204

1

1614,52

 

1614,52

 

0,00

30.

szafka wisząca 2-drzwiowa z półką typ 4201

1

879,84

 

879,84

 

0,00

31.

szafka wisząca 2-drzwiowa z półką typ 4201

1

879,84

 

879,84

 

0,00

32.

szafka wisząca 2-drzwiowa z półką typ 4202

1

974,34

 

974,34

 

0,00

33.

szafka wisząca 2-drzwiowa z półką typ 4202

1

974,34

 

974,34

 

0,00

34.

szafka wisząca 2-drzwiowa z półką typ 4202

1

974,34

 

974,34

 

0,00

35.

szafka wisząca 2-drzwiowa z półką typ 4202

1

974,34

 

974,34

 

0,00

36.

szafka wisząca 1 drzwiowa z półką typ 4203

1

588,43

 

588,43

 

0,00

37.

szafka wisząca 1 drzwiowa z półką typ 4203

1

588,43

588,43

0,00

38.

szafka wisząca 1 drzwiowa z półką typ 4203

1

588,43

 

588,43

 

0,00

39.

szafka wisząca 1 drzwiowa z półką typ 4203

1

588,43

 

588,43

 

0,00

40.

zabudowa przyścienna 2- komorowa typ 3303

1

2586,97

 

2586,97

 

0,00

41.

Zabudowa przyścienna 2-komorowa typ3303

1

2586,98

 

2586,98

 

0,00

42.

szafka stojąca na leki-sejf typ 1-065

1

2282,74

2282,74

0,00

43.

lampa bakteriobójcza NBV 2x30 N (14 szt. - 263,77zł. za szt.)

14

3692,78

 

3692,78

 

0,00

44.

lampa bakteriobójcza NBV 2x30 N

1

263,71

  263,71

0,00

45.

wózek wsadowy CISA6464

1

3000,49

3000,49

0,00

46.

sprężarka cichobieżna 15NL/1

1

1874,38

1874,38

0,00

47.

wózek wsadowy WW-669/6618

1

3147,60

3147,60

0,00

48.

stół roboczy zlewozmywakowy 2-komorowy 1-142

1

2281,40

 

2281,40

 

0,00

49.

stół roboczy zlewozmywakowy 1-komorowy 1-102

1

1607,35

 

1607,35

 

0,00

50.

stół roboczy do kontroli bielizny i pakietowania z podświetlanym blatem

1

1813,71

 

1813,71

 

0,00

51.

stół roboczy do kontroli bielizny i pakietowania

1

1191,51

 

1191,51

 

0,00

52.

stół roboczy z szafką

1

1741,12

1741,12

0,00

53.

regał 6-półkowy

1

1616,68

1616,68

0,00

54.

regał 6-półkowy

1

1616,68

1616,68

0,00

55.

regał 6-półkowy

1

1616,68

1616,68

0,00

56.

regał 6-półkowy

1

1616,68

1616,68

0,00

57.

regał 6-półkowy

1

1616,68

1616,68

0,00

58.

regał 6-półkowy

1

1616,68

1616,68

0,00

59.

regał 6-półkowy

1

1616,68

1616,68

0,00

60.

regał 6-półkowy

1

1616,70

1616,70

0,00

61.

szafa stojąca z drzwiami oszklona

1

3286,27

3286,27

0,00

62.

wózek transportowy 2-półkowy z odbojami bocznymi

1

1035,97

 

1035,97

 

0,00

63.

wózek transportowy 2-półkowy z odbojami bocznymi

1

1035,96

 

1035,96

 

0,00

64.

wózek do papieru sterylizacyjnego

1

932,27

932,27

0,00

65.

wózek do papieru sterylizacyjnego

1

932,26

932,26

0,00

66.

wózek transportowy zamknięty z kółkami pompowanymi

1

2011,78

 

2011,78

 

0,00

67.

wózek transportowy zamknięty z kółkami pompowanymi

1

2011,78

 

2011,78

 

0,00

68.

wózek transportowy zamknięty z kółkami pompowanymi

1

2011,78

 

2011,78

 

0,00

69.

lampa do stołów roboczych ze szkłem powiększającym typ LP12/3

1

670,51

 

670,51

 

0,00

70.

lampa do stołów roboczych ze szkłem powiększającym typ LP12/3

1

670,51

 

670,51

 

0,00

71.

szafka do zmiany obuwia na 4 pary typ 2-730

1

577,61

 

577,61

 

0,00

72.

szafka do zmiany obuwia na 4 pary typ 2-730

1

577,61

 

577,61

 

0,00

73.

wieszak ścienny z czterema zaczepami

1

45,63

 

45,63

0,00

74.

wieszak ścienny z czterema zaczepami

1

45,63

 

45,63

0,00

75.

lampa bakteriobójcza przyścienna typ NBV 2x30 NL (6 sztuk- 379,85 zł za szt.)

6

2279,10

 

 

2279,10

 

 

0,00

76.

lampa operacyjna -BHC-502P - 302P-302P z 2 zasilaczami Z-75.1

1

25359,00

 

25359,00

 

0,00

77.

lampa operacyjna - sufitowa BHC-502P- 302P z 2 zasilaczami Z-75.1

1

38199,00

 

38199,00

 

0,00

78.

panel nadłóżkowy z wyposażeniem

1

10504,20

10504,20

0,00

79.

łóżko-wózek do przewożenia chorych Mobilo Plus

1

5581,55

 

5581,55

 

0,00

80.

wózek transportowy do przechowywania kontenerów 2-500

1

5591,56

 

4799,41

 

792,15

81.

wózek transportowy do przechowywania kontenerów 2-500

1

5591,57

 

4799,41

 

792,16

82.

Wózek zabiegowo - opatrunkowy z nadstawką

1

4039,23

 

3466,96

 

572,27

83.

Wózek zabiegowo - opatrunkowy z nadstawką

1

4039,23

 

3466,96

 

572,27

84.

Wózek zabiegowo - opatrunkowy z nadstawką

1

4039,23

 

3466,96

 

572,27

85.

Wózek zabiegowo - opatrunkowy z nadstawką

1

4039,21

 

3466,95

 

572,26

86.

diatermia chirurgiczna z wyposażeniem

1

26673,58

 

26673,58

 

0,00

 

a)aparat elektrochir.ES 350 z mod.argonowym 100-008 - 20722,34 zł

1

 

 

 

 

b)butla argonowa 51 100-051 - 665,75 zł

1

 

 

 

 

c)elektroda argonowa do koag.932-031- 361,16zł.

1

 

 

 

 

d)elektroda neutralna silikonowa z kablem 242-004 - 444,05 zł.

1

 

 

 

 

e)lancet prosty 14mm argonowy 932-057 - 425,30 zł.

1

 

 

 

 

f)uchwyt elektrody argonowej szeroki 932-041 - 1251,24 zł.

1

 

 

 

 

g)pedał 2-przyciskowy 100-002 - 700, 61 zł.

1

 

 

 

 

h) reduktor do butli argonowej 100-052 - 789, 42 zł.

1

 

 

 

 

i)wózek newline z półką do diatermii Emed 080-040 - 1313,71 zł.

1

 

 

 

87.

kardiomonitor FX 2000 M z wyposażeniem

1

34765,07

 

34765,07

 

0,00

88.

pulsoksymetr KTPS-01

1

3476,50

3476,50

0,00

89.

pulsoksymetr KTPS-01

1

3476,51

3476,51

0,00

90.

sterylizator parowy CISA 640 model CISA 6464H/2P/E/TS/SV z wyposażeniem:

1

196673,55

 

 

196673,55

 

 

0,00

 

a) kosz sterylizacyjny o pojemności 1 STE

12

 

 

 

 

b) kosz sterylizacyjny o pojemności 1/2 STE

4

 

 

 

91.

wózek transportowy CISA 6464

1

3912,26

3358,02

554,24

92.

wózek transportowy CISA 6464

1

3912,26

3358,02

554,24

93.

wózek transportowy WT-669/6618

1

4367,60

3748,83

618,77

94.

wózek transportowy WT-669/6618

1

4367,60

3748,83

618,77

95.

sterylizator formaldehydowy CISA 3000 model CISA 3290/HF/2P/E/TS rok pr.06.12.2005 nr:11071

1

101584,28

 

 

101584,28

 

 

0,00

96.

myjnia dezynfekator z suszarką KAPPA model 84H/2P/e/ts/ch rok pr. 23.01.2006 nr 11149 z wyposażeniem:

1

104092,72

 

 

 

104092,72

 

 

 

0,00

 

a)wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych ST 8

1

 

 

 

 

b) wózek wsadowy do mycia sprzętu anestezjologicznego AN 8

1

 

 

 

 

c)wózek wsadowy do mycia instrumentów laparoskopowych MC 8

1

 

 

 

 

d)wózek wsadowy do mycia obuwia operacyjnego ZO 8

1

 

 

 

 

e) tace narzędziowe DIN

8

 

 

 

97.

myjnia ultradźwiękowa dwukomorowa

1

11956,00

 

11956,00

 

0,00

98.

zgrzewarka rotacyjna GS 471 D

1

16455,48

16455,48

0,00

99.

stanowisko do zgrzewania do zgrzewarki rolkowej z obcinarką CD 1200, blatem rolkowym hm 500RT i 2 koszami

1

7325,49

 

 

 

6287,71

 

 

 

1037,78

100.

stół roboczy do kontroli i pakietowania z szafka z drzwiczkami i z nadstawką 2-pólkową typ 1-016

1

4148,00

 

 

3560,35

 

 

587,65

101.

stół roboczy do kontroli i pakietowania z szafka z drzwiczkami i z nadstawką 2-półkową typ 1-016

1

4148,00

 

 

3560,35

 

 

587,65

102.

dźwig hydrauliczny typ TH2/150 nr fabryczny 100/02/06

1

139080,00

 

85766,00

 

53314,00

 

wartość ogólna:

874711,29

812964,81

61746,48

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (29/11/2013 14:32:50)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (29/11/2013 14:32:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (29/11/2013 14:32:50)
Lista wiadomości