Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 397/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 listopada 2013 roku

 

 

Uchwała Nr 397/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 listopada 2013 roku

 

w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy
„W poszukiwaniu Świętego Mikołaja".
    

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 595 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W celu umożliwienia bezpłatnego, jednorazowego przejazdu Średzką Koleją Powiatową na trasie Środa Wlkp. - Zaniemyśl - Środa Wlkp. dzieciom z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestnikom imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja", która odbędzie się  6 grudnia 2013, zwalnia ich z opłaty za przejazd Średzką Koleją Powiatową na wyżej wymienionej trasie, określonej w uchwale Nr 310/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Średzką Koleją Powiatową.

§ 2. Zorganizowanie przejazdów opisanych w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 397/2013

Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego - uczestników imprezy
„W poszukiwaniu Świętego Mikołaja".
    

W związku z coroczną organizacją przez ZHP Hufiec w Środzie Wlkp. imprezy „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja", przedstawiciel Hufca zwrócił się do Starosty Średzkiego z prośbą o współorganizację tej imprezy oraz o uruchomienie Średzkiej Kolei Powiatowej w dniu 6 grudnia 2013 roku, a także o zwolnienie z opłaty za przejazd kolejką uczestników imprezy - dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu powiatu średzkiego. Nieodpłatny przejazd będzie dla dzieci atrakcją z okazji Mikołajek. Impreza ta stanowi doskonałą promocję walorów turystycznych wśród najmłodszych, co pozwoli zainteresować atrakcjami związanymi z naszą kolejką także dorosłych mieszkańców powiatu średzkiego. Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (27/11/2013 08:55:35)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (27/11/2013 08:55:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (27/11/2013 08:55:54)
Lista wiadomości