Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 391/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2013 r.

Uchwała Nr 391/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 17 października 2013 roku

w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 25b, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Zbyć w drodze przetargów, działki położone w Kijewie, zapisane w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., stanowiące własność Powiatu Średzkiego, oznaczone w ewidencji gruntów nr:

 • nr 155/40 o powierzchni 0,0869 ha,
 • nr 155/41 o powierzchni 0,0947 ha,
 • nr 155/42 o powierzchni 0,1209 ha,
 • nr 155/43 o powierzchni 0,0835 ha,
 • nr 155/44 o powierzchni 0,0835 ha,
 • nr 155/45 o powierzchni 0,0835 ha,
 • nr 155/46 o powierzchni 0,1139 ha.

 

§  2. Ustalić ceny działek na kwoty:

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

 

Cena wywoławcza

 

155/40

 

44 000 zł

 

 

155/41

 

48 000 zł

 

 

155/42

 

61 000 zł

 

 

155/43

 

42 000 zł

 

 

155/44

 

42 000 zł

 

 

155/45

 

42 000 zł

 

 

155/46

 

57 000 zł

 

Do cen uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

§ 3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Załącznik do uchwały:

 

 

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 391/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 17 października 2013 roku

 

w sprawie formy zbycia działek położonych w Kijewie gm. Środa Wlkp., stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonych do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

W dniu 25 czerwca 2013 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XXXVIII/216/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 155/40, 155/41, 155/42, 155/43, 155/44, 155/45, 155/46. 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (24/10/2013 14:10:07)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (24/10/2013 14:10:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (25/10/2013 14:23:51)
Lista wiadomości