Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 382 /2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 roku

Uchwała Nr 382 /2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 października 2013 roku

w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów oraz lokali użytkowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp., przy ulicy Czerwonego Krzyża 2.

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz.595), art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.), Uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XLI/237/2013 z dnia 8 października 2013 roku oraz Uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XLI/238/2013 z dnia 8 października 2013 roku Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia oddać w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony:

- nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. stanowiącą własność Powiatu Średzkiego,  położoną w Środzie Wlkp., oznaczoną jako działka nr 750/22 o powierzchni 1,2305 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1D/00052092/ z przeznaczeniem na zakład opieki długoterminowej finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,

- lokale użytkowe nr 3, 4 i 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujące się w budynku posadowionym na działce położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Czerwonego Krzyża 2, oznaczonej nr 2000/4, o powierzchni 0,3077 ha zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00035094/1, stanowiącej współwłasność Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na  świadczenie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz ww. nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Wykaz stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

wykaz - do pobrania  

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 382
/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 października 2013 roku

 

w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów oraz lokali użytkowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp., przy ulicy Czerwonego Krzyża 2.

W dniu dzisiejszym Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwały dotyczące oddania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., nieruchomości zabudowanej położonej w Środzie Wlkp. przy ulicy Kosynierów oraz lokali użytkowych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp., przy ulicy Czerwonego Krzyża 2. Rada Powiatu wykonanie uchwał powierzyła Zarządowi Powiatu Średzkiego. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (10/10/2013 10:36:38)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (10/10/2013 10:36:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (10/10/2013 14:00:31)
Lista wiadomości