Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 376/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2013 r.
 

Uchwała Nr 376/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 września 2013 roku

 

w sprawie utraty mocy upoważnienia.

 

Na podstawie art. 48 ust.2 i art.33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.595 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W związku z zaprzestaniem pełnienia przez Panią Emilię Ostrowską funkcji Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej traci moc udzielone jej uchwałą Nr 305/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lutego 2013 r. upoważnienie do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Literature Live", w ramach programu „Uczenie się przez całe życie".

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się  Staroście Średzkiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 376/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 września 2013 roku

 

 

w sprawie utraty mocy upoważnienia.

 

Uchwałą Nr 305/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. Zarząd Powiatu Średzkiego udzielił upoważnienia Pani Emilii Ostrowskiej Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącemu w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. Literature Live", w ramach programu „Uczenie się przez całe życie", program sektorowy Comenius. W związku z zaprzestaniem pełnienia przez Panią Emilię Ostrowską z dniem 31 sierpnia 2013r. funkcji Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:36:03)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:36:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:36:32)
Lista wiadomości