Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 364/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lipca 2013 roku

Uchwała Nr 364/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 9 lipca 2013 roku

 

w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2012"

Zarząd Powiatu w Środzie Wlkp., stanowiący Kapitułę Konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego", kierując się kryteriami określonymi w § 5 i 6 Regulaminu Konkursu „Ambasador Powiatu Średzkiego" uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyznaje tytuł „Ambasadora Powiatu Średzkiego 2012":

- w dziedzinie gospodarki: Wielkopolskiej Wytwórni Wódek
„Polanin" sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

- w dziedzinie kultury i sztuki: Ogólnopolskiemu Konkursowi Teatrów Młodzieżowych „MELPOMENA"

- w dziedzinie sportu: reprezentacji Powiatu Średzkiego biorącej udział we współzawodnictwie Sportowo - Turystycznym Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego

- w dziedzinie turystyki: Rezerwatowi Archeologicznemu Gród Piastowski
 w Gieczu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ mgr Tomasz Pawlicki
Starosta Średzki
 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 364/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 9 lipca 2013 roku

w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2012".

Konkurs „Ambasador Powiatu Średzkiego", ma na celu coroczne uhonorowanie przedsiębiorstw, instytucji kulturalnych i sportowych oraz osób fizycznych, szczególnie zasłużonych dla promocji Powiatu Średzkiego w kraju i zagranicą, tytuł „Ambasador Powiatu Średzkiego" przyznawany jest w następujących dziedzinach: gospodarka, kultura i sztuka, sport i turystyka. Zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu w/w konkursu, tytuł „Ambasador Powiatu Średzkiego" przyznaje Kapituła Konkursu, którą stanowi Zarząd Powiatu. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (16/09/2013 09:34:49)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (16/09/2013 09:35:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (16/09/2013 09:35:15)
Lista wiadomości