Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 370 /2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r.

 

Uchwała Nr 370 /2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

 

w sprawie upoważnienia dla Pana Bogusława Biernata Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

 

Na podstawie art.32 ust.2, pkt 3  Ustawy o samorządzie powiatowym ( j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.595 )  Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarząd Powiatu Średzkiego w imieniu Powiatu Średzkiego - właściciela działki zbudowanej budynkiem byłego internatu ZSR w Środzie Wlkp. ozn. nr ewid. 750/22  o powierzchni 1,2305 ha zapisanej w księdze wieczystej KWPO1D/00028577/9 u  p  o w  a  ż  n  i  a Pana Bogusława Biernata - Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. do:

  1. dotychczasowego sposobu rozliczania czynszów najmu, dzierżawy i innych opłat - zgodnie z zawartymi umowami najmu i dzierżawy w budynku byłego internatu ZSR w Środzie Wlkp.  - do momentu wygaśnięcia przedmiotowych  umów,
  2. administrowania ww. działką zabudowaną budynkiem byłego internatu ZSR w Środzie Wlkp. do momentu przekazania działki nowemu użytkownikowi.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 16 lipca 2013 roku.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

 

 

Uzasadnienie
Uchwała Nr 370 /2013

Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

 

 

w sprawie upoważnienia dla Pana Bogusława Biernata Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

 

W związku z decyzją Zarządu Powiatu Średzkiego o wygaśnięciu trwałego zarządu  działką nr 750/22, położoną w Środzie Wlkp. zabudowaną budynkiem byłego internatu i uprawomocnieniem się ww. decyzji zaistniała konieczność upoważnienia   Pana Bogusława Biernata - Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. do dotychczasowego sposobu rozliczania czynszów najmu, dzierżawy i innych opłat - zgodnie z zawartymi umowami najmu i dzierżawy w budynku byłego internatu ZSR w Środzie Wlkp.  - do momentu wygaśnięcia przedmiotowych  umów i do administrowania ww. działką zabudowaną budynkiem byłego internatu ZSR w Środzie Wlkp. do momentu przekazania działki nowemu użytkownikowi.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/08/2013 11:54:39)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/08/2013 11:55:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/08/2013 11:55:42)
Lista wiadomości