Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 357/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
 

Uchwała Nr 357/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia  26 czerwca 2013 roku

 

w sprawie zwolnienia z opłaty za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników rajdu rowerowego organizowanego przez Grupę Rowerową „Solczanie".

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. W celu umożliwienia bezpłatnego, jednorazowego przejazdu Średzką Koleją Powiatową na trasie Środa Wlkp. - Zaniemyśl uczestnikom rajdu rowerowego organizowanego przez Grupę Rowerową „Solczanie", zwalnia ich z opłaty za przejazd Średzką Koleją Powiatową w dniu 14.07.2013 r. na ww. trasie, określonej w uchwale Nr 310/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Średzką Koleją Powiatową.

 

§ 2. Zorganizowanie przejazdów opisanych w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 357/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 czerwca 2013 roku

zwolnienia z opłaty za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników rajdu rowerowego organizowanego przez Grupę Rowerową „Solczanie".

Grupa Rowerowa „Solczanie" zwróciła się z prośbą o nieodpłatny przejazd Średzką Koleją Powiatową 14 lipca 2013 roku dla 60  uczestników rajdu rowerowego.
W ramach realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013" konieczne jest wspieranie organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji ważnych celów społecznych oraz pomoc w integracji organizacji realizujących zadania publiczne.
Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (02/07/2013 10:33:56)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (02/07/2013 10:34:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (02/07/2013 10:34:12)
Lista wiadomości