Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 353/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku

 

Uchwała  Nr  353/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. powierzchni ogrodzenia szpitala na banery reklamowe.

Na podstawie § 6 ust.1 umowy użyczenia z dnia 31 maja 2012 roku zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Środzie Wlkp. 22,5 m2 powierzchni ogrodzenia  szpitala z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy firmy Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j. na okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 353/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 czerwca 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. powierzchni ogrodzenia szpitala na banery reklamowe.

W dniu 17 czerwca 2013 roku Dyrektor SP ZOZ w Środzie Wlkp. zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Środzie Wlkp., 22,5 m2 powierzchni ogrodzenia szpitala z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy firmy Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp.j. na okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (25/06/2013 13:24:43)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (25/06/2013 13:24:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (25/06/2013 13:24:58)
Lista wiadomości