Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 346/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r.
 

Uchwała Nr 346/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

 

w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników  delegacji z Henningsdorfu.

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W celu umożliwienia bezpłatnego przejazdu Średzką Koleją Powiatową na trasie Środa Wlkp. - Zaniemyśl - Środa Wlkp., w dniu 2 czerwca 2013, uczestnikom delegacji z Henningsdorfu - miasta partnerskiego Środy Wlkp. w Niemczech, zwalnia ich z opłaty za przejazd Średzką Koleją Powiatową na wyżej wymienionej trasie, określonej w uchwale Nr 310/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Średzką Koleją Powiatową.

 

§ 2. Zorganizowanie przejazdów opisanych w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., przy współudziale Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 346/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

 

w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników  delegacji z Henningsdorfu.

    

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zwrócił się z prośbą o nieodpłatny przejazd Średzką Koleją Powiatową 2 czerwca 2013 roku dla delegacji z miasta partnerskiego Henningsdorf (Niemcy).  Ze względu na to, iż mieszkańcy  tego kraju stanowią najliczniejszą grupę wśród gości zagranicznych odwiedzających Wielkopolskę, w tym także powiat średzki, a głównymi celami ich przyjazdów są atrakcje turystyczne, odwiedziny, wizyty zdrowotne, spotkania biznesowe, kongresy, targi i wystawy, zwolnienie z opłaty za kurs pozwoli na zaprezentowanie Średzkiej Kolei Powiatowej - Turystycznej Perły Wielkopolski, uczestnikom delegacji z miasta partnerskiego Henningsdorf,  co pozwoli na bardziej efektywną promocję średzkiej "Ciuchci" wśród turystów niemieckich.
Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/06/2013 12:44:44)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/06/2013 12:44:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/06/2013 12:44:55)
Lista wiadomości