Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 345/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r.
 

Uchwała Nr 345/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja  2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. lokalu mieszkalnego oraz pokoju znajdujących się w budynku internatu.

 

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. lokalu mieszkalnego nr 57 o powierzchni 32,5 m2 oraz pokoju nr 56 o powierzchni 19,5m2 znajdujących się w budynku internatu na czas określony od dnia 1 lipca  2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Umowa winna być  zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 345/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. lokalu mieszkalnego oraz pokoju znajdujących się w budynku internatu.

             W dniu 7 maja 2013  roku  Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem lokalu mieszkalnego nr 57 o powierzchni 32,5 m2 oraz pokoju nr 56 o powierzchni 19,5 m2 znajdujących się w budynku internatu.  Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Zarząd Powiatu Średzkiego jeżeli jest to kolejna umowa zawierana przez strony, której przedmiotem byłaby ta sama nieruchomość, wyraża zgodę na przedmiotowy najem.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/06/2013 12:41:26)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/06/2013 12:41:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/06/2013 12:41:43)
Lista wiadomości