Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 338/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r.

 

Uchwała Nr 338/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.

Na podstawie  art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595) i art. 38 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku Nr  256, poz. 2572 ze zmianami ) w związku z § 1 uchwały Nr XXXVI/205/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się z dniem 31 sierpnia 2013 roku Pana Marka Kostkę  ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 338/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
 z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.

            Rada Powiatu Średzkiego Uchwałą Nr XXXVI/205/2013  rozwiązała z dniem 31 sierpnia 2013 r. Zespół Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 38, ust. 1 pkt 2 Starosta Średzki pismem EK.2111.5.2013 z dnia 17 maja 2013 r. wystąpił z wnioskiem do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
W odpowiedzi na ww. pismo Wielkopolski Kurator Oświaty wydał opinię pozytywną.
W związku z powyższym  podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/06/2013 10:03:39)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/06/2013 10:03:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/06/2013 10:03:48)
Lista wiadomości