Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 331/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2013 r.


Uchwała Nr 331/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 maja 2013 rokuw sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Kórniku - Bninie oraz dzieci przebywających w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W celu umożliwienia bezpłatnego, jednorazowego przejazdu Średzką Koleją Powiatową na trasie Środa Wlkp. - Kipa - Środa Wlkp. wychowankom Państwowego Domu Dziecka w Kórniku - Bninie oraz dzieciom przebywającym w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Środzie Wlkp., uczestniczącym w imprezie w Dniu Dziecka 1 czerwca 2013, zwalnia ich z opłaty za przejazd Średzką Koleją Powiatową na wyżej wymienionej trasie, określonej w uchwale Nr 310/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Średzką Koleją Powiatową.

§ 2. Zorganizowanie przejazdów opisanych w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Starosta
/-/ Tomasz Pawlicki
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 331/2013
 Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 maja 2013 roku


w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Kórniku - Bninie oraz dzieci przebywających w  Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Środzie Wlkp.


Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Środzie Wlkp. zwróciło się z prośbą o nieodpłatny przejazd Średzką Koleją Powiatową 1 czerwca 2013 roku dla uczestników imprezy w Dniu Dziecka dla wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Kórniku - Bninie oraz dzieci przebywających w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Środzie Wlkp. Współorganizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Etyliniarze Motocykliści Ziemi Średzkiej.

W ramach realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013" konieczne jest wspieranie organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji ważnych celów społecznych oraz pomoc w integracji organizacji realizujących zadania publiczne.

Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (17/05/2013 14:41:45)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (17/05/2013 14:43:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (17/05/2013 14:44:45)
Lista wiadomości