Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 333/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2013 roku

 

Uchwała Nr  333/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie przekazania środka trwałego będącego własnością Powiatu Średzkiego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 - ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia nieodpłatnie przekazać na rzecz  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. dwa komplety ubrań gazoszczelnych CPS 7900 (nr inwentarzowy ST- 6/663/33/1/2013) o wartości 15 000, 00 zł.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 333/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 16 maja 2013 roku

 

w sprawie przekazania środka trwałego będącego własnością Powiatu Średzkiego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Środzie Wlkp.

W związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. z dn. 20.11.2012 r. w budżecie Powiatu na rok 2013, zostały zaplanowane środki finansowe na realizację zadania pod nazwą: „ Zakup ubrań gazoszczelnych na potrzeby KPPSP w Środzie Wlkp.". Wykonanie uchwały Rady Powiatu zostało powierzone Zarządowi Powiatu. W związku z wykonaniem ww. zadania - podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (17/05/2013 13:31:13)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (17/05/2013 13:31:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (17/05/2013 13:31:21)
Lista wiadomości