Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 332/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2013 roku

Uchwała Nr 332/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za 2012 rok.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 330), w związku z § 4 ust. 1 statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp., stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/163/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Powiat Średzki, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (17/05/2013 13:28:28)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (17/05/2013 13:28:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (17/05/2013 13:28:37)
Lista wiadomości