Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 329/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku

 

Uchwała Nr 329/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 29 kwietnia  2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie garażu znajdującego się przy szkole.

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie garażu o powierzchni 70 m2 znajdującego przy szkole  na czas określony od dnia 1 czerwca 2013 roku do dnia 31 maja  2014 roku.

Umowa winna być  zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkól Ekonomicznych w Łęknie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 Uzasadnienie
do Uchwały nr 329 /2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie garażu znajdującego się przy szkole.

 

W dniu 26 kwietnia 2013 roku  Dyrektor Zespołu Szkól Ekonomicznych w Łęknie zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem garażu o powierzchni 70 m2 na okres od 1 czerwca 2013 roku do 31 maja 2014 roku. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Zarząd Powiatu Średzkiego jeżeli jest to kolejna umowa zawierana przez strony, której przedmiotem byłaby ta sama nieruchomość, wyraża zgodę na przedmiotowy najem. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (07/05/2013 11:02:05)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (07/05/2013 11:02:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (07/05/2013 11:02:14)
Lista wiadomości