Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 327/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr 327/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników pikniku z okazji Dnia Matki i Ojca.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w celu umożliwienia bezpłatnego przejazdu Średzką Koleją Powiatową na trasie Zaniemyśl - Środa Wlkp. - Zaniemyśl uczestnikom pikniku z okazji Dnia Matki i Ojca, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia z opłaty  uczestników przejazdu w dniu 25 maja 2013 r., za przejazd Średzką Koleją Powiatową na trasie Środa Wlkp. - Zaniemyśl - Środa Wlkp., określonej w uchwale Nr 310/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Średzką Koleją Powiatową.

§ 2. Zorganizowanie przejazdów opisanych w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 327/2013

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 29 kwietnia 2013 roku


w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową uczestników pikniku z okazji Dnia Matki i Ojca.

 

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu, Koło w Środzie Wlkp. zwrócił się z prośbą o uruchomienie oraz nieodpłatny przejazd Średzką Koleją Powiatową 25 maja 2013 roku dla uczestników pikniku z okazji Dnia Matki i Ojca. Współorganizatorami imprezy są Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. oraz Towarzystwo Średzkich Amazonek. W ramach realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013" konieczne jest wspieranie organizacji  pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji ważnych celów społecznych oraz pomoc w integracji organizacji realizujących zadania publiczne. Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (06/05/2013 13:06:20)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (06/05/2013 13:06:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (16/05/2013 07:24:37)
Lista wiadomości