Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 326/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr 326/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową na trasie Zaniemyśl - Środa Wlkp. uczestników imprezy „Noc muzeów"

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w celu umożliwienia bezpłatnego przejazdu Średzką Koleją Powiatową na trasie Zaniemyśl - Środa Wlkp. uczestnikom imprezy „Noc muzeów", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zwalnia z opłaty  uczestników przejazdu w dniu 18 maja 2013 r., za przejazd Średzką Koleją Powiatową na trasie Zaniemyśl - Środa Wlkp., określonej w uchwale Nr 310/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Średzką Koleją Powiatową.

 

§ 2. Zorganizowanie przejazdów opisanych w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., przy współudziale Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. oraz Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 326/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 29 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Średzką Koleją Powiatową na trasie Zaniemyśl - Środa Wlkp. uczestników imprezy „Noc muzeów" 

Głównym celem „Nocy muzeów", odbywającej się pod patronatem Europejskiej Rady Europy, jest utworzenie płaszczyzny spotkania dla muzeów, obiektów historycznych
i publiczności. Muzea i inne obiekty historyczne udostępniają swoje zbiory i zasoby bezpłatnie lub za symboliczną opłatą, przygotowują również wiele atrakcji dla zwiedzających. Nocne zwiedzanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających. W br. również Powiat Średzki pragnie włączyć się do ww. akcji. Główna atrakcją „Nocy muzeów" w powiecie średzkim będzie nocny przejazd Średzką Koleją Powiatową w dniu 18 maja 2013 roku. W celu zachowania idei akcji konieczne jest zwolnienie uczestników imprezy z opłaty za przejazd na trasie Zaniemyśl - Środa Wlkp. Z ww. względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (06/05/2013 13:00:00)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (06/05/2013 13:00:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (06/05/2013 13:00:22)
Lista wiadomości