Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 325/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku

 

 

Uchwała Nr 325/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 kwietnia 2013 roku


w sprawie przekazania sprzętu sygnalizacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592 - ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia przekazać jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą nw. sprzęt:

1. Pałka sygnalizacyjna GLOW BATON 100 diodowa czerwona             - 4 szt. o wartości 846,72 zł

2. Znacznik świetlny pulsar flary                                                     - 1 kpl. o wartości 563,76 zł

3. Kamizelka niebieska w białe pasy                                              - 4 szt. o wartości 216,00 zł

4. Stroboskopy LED SELIS 4F                                                         - 1 szt. o wartości 279,72 zł

 

§ 2. Przekazanie sprzętu wymienionego w § 1 nastąpi nieodpłatnie na rzecz działalności statutowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do uchwały nr  325/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 29 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie przekazania sprzętu sygnalizacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą.

W budżecie Powiatu Średzkiego na 2013 rok (uchwała Rady Powiatu Średzkiego nr XXXV/197/2013 z dnia 26.3.2013 r.) zaplanowano środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą w postaci sprzętu sygnalizacyjnego niezbędnego do realizacji jej zadań statutowych związanych z niesieniem pomocy poszkodowanym. Jednostka, o której mowa wyżej, włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na terenie Powiatu Średzkiego i winna posiadać odpowiedni sprzęt w tym sygnalizacyjny i ostrzegawczy umożliwiający udział w akcjach ratowniczych w tym również zapewnienie bezpieczeństwa lądującym śmigłowcom ratowniczym w porze nocnej. W związku z powyższym wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt jest w pełni uzasadnione.   
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (06/05/2013 12:03:13)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (07/05/2013 07:45:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (07/05/2013 08:53:04)
Lista wiadomości