Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 323/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2013 roku

 

Uchwała Nr 323/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 kwietnia 2013 roku


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Załącznik - do pobrania  

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 323/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 19 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu. W związku z powyższym podjecie niniejszej uchwały jest zasadne.


 

 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (23/04/2013 14:17:05)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (23/04/2013 14:18:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (23/04/2013 14:26:39)
Lista wiadomości