Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 321/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku

 

Uchwała Nr 321/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 kwietnia  2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczenia dla Ochotniczych Hufców Pracy Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy w Poznaniu.

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zawarcie przez Zespół Szkól Rolniczych w Środzie Wlkp. kolejnej umowy użyczenia na pomieszczenie nr 32 o powierzchni 20,7 m2 znajdujące się na pierwszym piętrze budynku internatu szkoły na okres od dnia 1 maja 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku na rzecz Ochotniczych Hufców Pracy Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy w Poznaniu na prowadzenie Punktu Pośrednictwa Pracy stosownie do zapisów porozumienia z dnia 22 marca 2010 roku.

Umowa winna być zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr 321 /2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. pomieszczenia dla Ochotniczych Hufców Pracy Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy w Poznaniu.

 

W dniu 8 kwietnia  2013 roku Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.. zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia z Wielkopolską Wojewódzką Komenda OHP w Poznaniu na pomieszczenie o powierzchni 20,7 m2 znajdujące się na pierwszym piętrze budynku internatu szkoły  na okres od dnia 1 maja 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku na prowadzenie Punktu Pośrednictwa Pracy stosownie do zapisów porozumienia z dnia 22 marca 2010 roku. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  Zarząd Powiatu Średzkiego wyraził w formie uchwały zgodę na przedmiotowe użyczenie.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (16/04/2013 08:36:53)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (16/04/2013 08:37:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (16/04/2013 08:37:02)
Lista wiadomości