Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 313/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 r.
 

Uchwała Nr 313/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia  14 marca  2013 roku

 

            Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art.267. ust.1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia przedstawić Radzie Powiatu Średzkiego informację o stanie mienia Powiatu Średzkiego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonaniu uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Załączniki:

  • Informacja o stanie mienia Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik doc)

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (18/03/2013 15:06:46)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (18/03/2013 15:07:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (18/03/2013 15:08:36)
Lista wiadomości