Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 312/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 r.
 

Uchwała Nr 312/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020".

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię o projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020".

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 312/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020".

            Gmina Środa Wlkp. zwróciła się z wnioskiem o zaopiniowanie przez Zarząd Powiatu Średzkiego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020".
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) projekty gminnych programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu.
Po przeanalizowaniu przedłożonego projektu programu i obowiązującego stanu prawnego, Zarząd Powiatu Średzkiego postanowił zaopiniować pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020".

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (18/03/2013 14:59:38)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (18/03/2013 15:00:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (18/03/2013 15:00:19)
Lista wiadomości