Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 308/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 marca 2013 roku

 

Uchwała Nr 308/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 7 marca  2013 roku
 

w sprawie przekazania inwestycji na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 - ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przekazać nieodpłatnie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wlkp. inwestycję polegającą na zakupie i instalacji kotłowni o mocy 2 x 24 kW (Kaskada Vitodens 200) wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. - o wartości 53 953, 95 zł.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do uchwały Nr 308/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 7 marca  2013 roku
.

w sprawie przekazania inwestycji na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.

W budżecie Powiatu na 2013 r.(uchwała nr XXXII/184/2012 z dn. 28.12.2012 r.) zostały zaplanowane środki finansowe na realizację zadania pod nazwą „Zakup i instalacja pieca c.o. wraz z modernizacją instalacji c.o. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp." Wykonanie uchwały Rady Powiatu zostało powierzone Zarządowi Powiatu. W związku z wykonaniem ww. zadania - podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (08/03/2013 13:05:44)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (08/03/2013 13:05:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (08/03/2013 13:05:44)
Lista wiadomości