Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 304/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lutego 2013 roku

 

Uchwała Nr 304/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 lutego 2013 roku

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013

Na podstawie § 1, 4, 5 i 12 Uchwały Nr XXXIII/188/2013 Rady Powiatu Średzkiego z  dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują miesięczną dotację w roku budżetowym 2013 w wysokości:

            -   88,00 zł na jednego ucznia technikum uzupełniającego dla dorosłych,

            - 112,50 zł na jednego ucznia szkoły policealnej

            -   92,00 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

            -   81,00 zł na jednego ucznia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

            - 560,00 zł na jednego ucznia w liceum ogólnokształcącego dla młodzieży.

 

§ 2.  Planowana roczna liczba uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Średzki podana przez organy prowadzące do 30 września 2012 r., na których przysługuje dotacja:

- Technikum Uzupełniające „Szkoleniowiec" - 1080 uczniów.

- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec"- 400 uczniów.

- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec" - 1200 uczniów.

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 2 -letnie) - 480 uczniów.

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 3-letnie) - 2400 uczniów.

- Szkoła Policealna „Szkoleniowiec" - 600 uczniów.

- Technikum Uzupełniające w Krzykosach - 143 uczniów.

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Wlkp. - 1200 uczniów.

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.- 200 uczniów.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 290/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  2013 roku.

           

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 304/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 18 lutego 2013 roku

 

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013

W związku z wejściem w życie z  Uchwały Nr XXXIII/188/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zachodzi konieczność dostosowania obowiązującego prawa do aktualnych przepisów.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (19/02/2013 14:11:10)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (19/02/2013 14:11:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (19/02/2013 14:11:10)
Lista wiadomości