Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 301/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2013 roku

 

Uchwała Nr 301/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 13 lutego 2013 roku

w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2013.

Na podstawie § 6 Regulaminu przyznawania stypendium, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/128/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się stypendia w wysokości 150 zł  miesięcznie w roku 2013 za okres od stycznia do grudnia z wyłączeniem  miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień) dla następujących uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki: -Wiktorii Michalczak- uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.,

- Pauliny Twardowskiej - uczennicy Zespołu  Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.,

- Marzeny Mikołajczak - uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. ,

- Natalii Magda - uczennicy Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.,

- Alicji Gaweł - uczennicy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała  wchodzi w  życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013  r.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 301/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 13 lutego 2013 roku

 

w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2013.

Zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania stypendium, stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr XXVII/128/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy szkół złożyli wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów wymienionych w niniejszej uchwale. Środki finansowe na wypłatę stypendiów zabezpieczone są w planach finansowych szkół na 2013 rok. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (14/02/2013 10:57:53)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (14/02/2013 10:58:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (15/02/2013 09:37:31)
Lista wiadomości