Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 300/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2013 roku

 

Uchwała Nr 300/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 lutego 2013 roku

w sprawie ustalenia dodatku mieszkaniowego dla dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie.

Na podstawie § 30 ust. 1,2 i 5 Regulaminu wynagradzania stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 listopada 2009 r. Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się od dnia 1.07. 2012 r. dodatek mieszkaniowy Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie Pani Marii Stępień w wysokości 4% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście  Średzkiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.07.2012 r.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 300/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 13 lutego 2013 roku

  

w sprawie ustalenia dodatku mieszkaniowego dla dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie. 

W dniu 30.01.2013 r. Pani Maria Stępień Dyrektor Zespołu szkół Ekonomicznych w Łęknie  zwróciła się do zarządu Powiatu z wnioskiem o ponowne ustalenie dodatku mieszkaniowego. Powodem nowego ustalenia dodatku mieszkaniowego jest zmniejszenie się liczby osób w rodzinie uprawnionego do dodatku mieszkaniowego. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (14/02/2013 10:24:26)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (14/02/2013 10:24:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (14/02/2013 10:43:02)
Lista wiadomości