Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 299/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2013 roku

 

 

Uchwała Nr 299/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 lutego 2013 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położnych na terenie miasta Środa Wielkopolska do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarząd Powiatu Średzkiego opiniuje pozytywnie zaliczenie dróg położonych na terenie  miasta Środa Wielkopolska do kategorii dróg gminnych, wymienionych we wniosku i określonych w załącznikach do pisma Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej IiZ.7021.1.7.2013 z dnia 28-01-2013 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 299/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 13 lutego 2013 roku

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położnych na terenie miasta Środa Wielkopolska do kategorii dróg gminnych.

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej pismem IiZ.7021.1.7.2013 z dnia 28.01.2013 r. wystąpił z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Środa Wielkopolska do kategorii dróg gminnych. Wymienione we wniosku drogi - ul. ks. Jana Krajewskiego, ul. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Romana Dmowskiego, spełniają definicję dróg gminnych, określoną w art.7  ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) do kompetencji Zarządu Powiatu należy opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (14/02/2013 10:16:13)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (14/02/2013 10:16:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (14/02/2013 10:16:13)
Lista wiadomości