Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 294/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2013 r.

                                                                                     

Uchwała Nr 294/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 stycznia 2013 r.

 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2013 rok w kwotach określonych  w budżecie Powiatu Średzkiego na 2013 rok na podstawie dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikami nr 1, 2a i 2b.

§ 2. Wykonanie powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w.z Starosty
/-/ Zdzisław Jędrzak
Wicestarosta

Załączniki:

- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2a - do pobrania
- załącznik nr 2b - do pobrania

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Zdzisłąw Jędrzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (18/01/2013 14:10:45)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (18/01/2013 14:10:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (18/01/2013 14:17:19)
Lista wiadomości