Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 128/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2007 r.
                                                                

Uchwała Nr 128/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok.

Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 r. Nr 135 poz. 955) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

       § 1. Uchwala plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok w kwotach określonych  w budżecie Powiatu Średzkiego na 2008 rok na podstawie dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

       § 2. Wykonanie powierza się Staroście Średzkiemu.

       § 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

Załączniki do uchwały:

  • nr 1 (plik xls)
  • nr 2 - Plan wydatków na 2008 rok realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa (plik xls)
  • nr 2 - Plan dotacji celowych na 2008 rok (plik xls)

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (23/01/2008 10:48:08)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (23/01/2008 10:52:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (23/01/2008 10:55:34)
Lista wiadomości