Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 129/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2007 r.


Uchwała Nr 129/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 grudnia 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

         § 1. W uchwale nr 20/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, zmienioną uchwałą nr 22/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 roku, uchwałą nr 26/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 roku, uchwałą nr 38/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku, uchwałą Nr 48/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2007 r., uchwałą nr 54/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku, uchwałą nr 62/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 roku, uchwałą nr 72/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 roku, uchwałą nr 80/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2007 r., uchwałą nr 94/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku, uchwałą nr 104/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 r., uchwałą nr 109/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2007 r., uchwałą nr 112/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 r., uchwałą nr 118/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2007r., uchwałą nr 123/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 r., wprowadza się zmiany dokonane uchwałą nr XIII/90/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2007 roku.

        § 2. Po dokonanych zmianach ustala się nową treść załącznika Nr 1 i 2 do uchwały Nr 20/2007 z dnia 17 stycznia 2007 roku Zarządu Powiatu Średzkiego, który stanowi załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

Załączniki do uchwały:

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (07/01/2008 14:17:06)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (07/01/2008 14:28:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (07/01/2008 14:28:01)
Lista wiadomości