Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 126/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 grudnia 2007 r.

 

Uchwała Nr 126 /2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 grudnia 2007 roku


w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie


Na podstawie art.112 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zmianami / Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje :


§ 1. Z dniem 01 stycznia 2008 roku zatrudnia Pana Romana Mędrek na stanowisko Dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie, w wymiarze pełnego etatu.

§ 2. Wykonanie uchwały w tym ustalenie warunków płacy powierza się Staroście Średzkiemu .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski


Uzasadnienie
do uchwały Nr 126 /2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 grudnia 2007 roku


W związku z wakatem na stanowisko Dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie, z uwagi na przejście na emeryturę dotychczasowego dyrektora, 22 listopada 2007 roku ogłoszony został nabór na powyższe stanowisko.
W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na ww. stanowisko - zgodnie z rozdziałem X Zarządzenia Wewnętrznego Nr 17/2005 Starosty Średzkiego, dotyczącego „Procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu", wybrany został p. Roman Mędrek, który spełnił określone przez pracodawcę niezbędne wymogi.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/01/2008 11:48:30)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/01/2008 11:48:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/01/2008 11:48:49)
Lista wiadomości