Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 127/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2007 r.

 

Uchwała Nr 127/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 grudnia 2007 roku


w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.


Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala układ wykonawczy budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok, uchwalonego uchwałą Nr XII/80/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok, w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.


STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski


Załączniki do uchwały:

  • nr 1 (plik pdf) - Plan dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2008 rok 
  • nr 2 (plik pdf) - Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2008 rok

 

Zmiany do uchwały:

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/01/2008 11:41:12)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/01/2008 11:43:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (08/01/2009 08:21:40)
Lista wiadomości