Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 115/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2007 roku
                                                                                  
Uchwała Nr 115/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 listopada 2007 roku
 
 
w sprawie opracowania projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok.
 
Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 r. Nr 135 poz. 955) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
 
         § 1. Uchwala projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2008 rok w kwotach określonych w projekcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok na podstawie dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.
 
         § 2. Wykonanie powierza się Staroście Średzkiemu.
 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
Załączniki:
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/11/2007 08:07:16)
  • publikację informacji: (23/11/2007 08:07:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/11/2007 08:07:16)
Lista wiadomości