Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 114/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 roku
 
Uchwała Nr 114/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 października 2007 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej za 2006 rok.
 
 
            Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp., zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
 
            § 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta
/-/ Piotr Piekarski
 
Załącznik:
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (09/11/2007 11:36:18)
  • publikację informacji: (12/11/2007 10:07:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (12/11/2007 10:07:01)
Lista wiadomości