Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 96/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2007 roku
 
Uchwała Nr  96/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 7 września 2007 roku
 
 
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestników powiatowego festynu "Razem Bezpiecznie".
 
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w celu umożliwienia przejazdu Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestnikom powiatowego festynu "Razem Bezpiecznie", którego organizatorami są Starostwo Powiatowe i Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
            § 1. Zwalnia z opłaty uczestników powiatowego festynu "Razem Bezpiecznie" w dniu 15 września 2007 r., za przejazd Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp. na trasie Środa Miasto - Trasa Katowicka - Środa Miasto, określonej w uchwale Nr 312/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 01.04.2005 roku w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Powiatową Koleją Wąskotorową,.
 
            § 2. Zorganizowanie przejazdów opisanych w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., przy współudziale Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. - p. Jerzemu Helwigowi, Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu - p. Iwonie Rutkowskiej - Krause oraz Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli - p. Stanisławowi Litke.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 96/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 7 września 2007 roku 
 
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestników powiatowego festynu "Razem Bezpiecznie". 
 
            W związku z organizacją festynu "Razem Bezpiecznie", Komenda Powiatowa Policji zwróciła się z prośbą o uruchomienie Powiatowej Kolejki Wąskotorowej w Środzie Wlkp. w dniu 15 września 2007 roku oraz o nieodpłatny przejazd kolejką dla uczestników imprezy. Nieodpłatne przejazdy mają na celu zachęcić jak największą liczbę mieszkańców powiatu do uczestnictwa w festynie, co ma duże znaczenie ze względu na popularyzację zagadnień związanych z bezpieczeństwem społeczności lokalnej oraz jej aspekt edukacyjny.
Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (11/09/2007 09:39:15)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (11/09/2007 09:55:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (11/09/2007 09:39:15)
Lista wiadomości