Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 87/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku
  
Uchwała Nr  87/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007 roku
 
w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 4157P - ul. Staszica w Śremie od km 0+620 do km 0+948,50.
 
Na podstawie art.6a ust. 2 w związku z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zarząd Powiatu Średzkiego opiniuje pozytywnie propozycję pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 4157P - ul. Staszica w Śremie od km 0+620 do km 0+948,50 przedłożoną na załączniku do pisma Nr PZD.III.5540-30/07 z dnia 20-08-2007 r..
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
UZASADNIENIE
 
Zarząd Powiatu Śremskiego wystąpił w dniu 20-08-2007 r. z prośbą o wyrażenie opinii  w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej  nr 4157P - ul. Staszica w Śremie wymienionej w przedłożonym załączniku zgodnie z art.10 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 1592 ze zmianami).
Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 28-08-2007 r. zaopiniował pozytywnie propozycję  pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi wymienionej w przedłożonym załączniku, gdyż spełnia one warunki zaliczenia jej do tej kategorii zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 1592 ze zmianami).
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/09/2007 08:41:54)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/09/2007 09:43:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/09/2007 08:46:03)
Lista wiadomości