Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 81/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku
 
 
Uchwała Nr 81/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2007r.
 
 
w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Wartą dla terenów położonych w obrębach Klęka i Komorze.
 
 
            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) i art. 17 pkt 7a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
            § 1. Uzgadnia pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Wartą dla terenów położonych w obrębach Klęka i Komorze w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządowymi, załączony do pisma Wójta Gminy Nowe Miasto nr 7321/1/2006/07.
 
           
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
           
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr 81/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2007 r.
 
 
            Zgodnie z art.. 17 pkt 7a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do zadań samorządu powiatowego należy uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie jego zgodności z zadaniami samorządowymi.
            W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B. Kaźmierczak - BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (22/08/2007 07:51:56)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (22/08/2007 07:54:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (22/08/2007 07:54:36)
Lista wiadomości