Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 76/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2007 roku
 
Uchwała Nr 76/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 lipca 2007 roku
 
 
w sprawie przekazania sprzętu komputerowego do Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. przy ul. Szpitalnej 10.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z wnioskiem Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. o przekazanie zbędnego tut. Starostwu komputera, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
 
 
§ 1. Postanawia przekazać Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. zwanemu dalej "ZRPZE,RiI" komputer wraz z monitorem, klawiaturą i myszką o następujących parametrach:
-    procesor:                    Intel Celeron MMX 400 MHz
-    płyta główna:                         Shuttle AV18E
-    pamięć RAM:             64 MB
-    dysk twardy:                        4GB
-    napędy optyczne:            CD-ROM 48x
-    obudowa:                  midi Tower
-    oprogramowanie:             Windows 98 SE
-    monitor:                       15" SAMSUNG SyncMaster 550b
 
 
§ 2. Za przekazanie sprzętu, określonego w § 1, ZRPZE,RiI  zobowiązany jest wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. PKO BP O/Środa  32 1020 4160 0000 2602 0007 2207 kwotę netto 1 złoty (słownie: jeden złoty), do której należy doliczyć 22% VAT tj. 1,22 złote.
 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Wicestarosta Średzki
/-/ Jerzy Leporowski 
 
 
Uzasadnienie:
Komputer będący przedmiotem przekazania został zakupiony na potrzeby tut. Starostwa w grudniu 1999 r. Obecnie z uwagi na stan techniczny i parametry ww. sprzęt utracił wartość użytkową oraz rynkową i nie nadaje się do wykorzystywania w bieżącej pracy w Starostwie. Wartość przedmiotowego środka trwałego na dzień dzisiejszy jest całkowicie umorzona.
Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wlkp. wyraził chęć przyjęcia komputera określonego w niniejszej uchwale, który zostanie wykorzystany do prowadzenia bieżących spraw Związku i usprawni pracę organizacji.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (16/07/2007 13:53:11)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (16/07/2007 13:54:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (16/07/2007 13:53:11)
Lista wiadomości