Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 75/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2007 roku
 
Uchwała Nr 75/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 lipca 2007 roku
 
 
w sprawie zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp.
 
 
 
Na podstawie §3 ust.2 Uchwały nr XXXV/242/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Zezwala się Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Środzie Wlkp. na korzystanie w dniach: 22 lipca 2007 r., 28 lipca 2007 r., 26 sierpnia 2007 r. z jednostek pływających z silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w Środzie Wlkp., w celu zorganizowania imprez rekreacyjnych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Środowiska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wicestarosta Średzki
/-/ Jerzy Leporowski 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 75/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 lipca 2007 r.
 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Wlkp. pismem z dnia 06 lipca 2007 r. (L.dz. 397/2007) wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprez rekreacyjnych. Imprezy zaplanowano w dniach: 22 lipca 2007 r., 28 lipca 2007 r. ("Maraton Pływacki"), 26 sierpnia 2007 r. ("Pożegnanie Lata"), na terenie objętym tzw. "strefą ciszy", tj. na Kąpielisku Miejskim, przy ul. Plażowej 4  w Środzie Wlkp.
W związku z zapisami określonymi w §3 ust.2 Uchwały nr XXXV/242/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych Powiatu Średzkiego, Burmistrz Miasta Środa Wlkp. pismem z dnia 10 lipca 2007 r., znak: RiOŚ - 0114/98/2007 zaopiniował pozytywnie wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wlkp.
 Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (16/07/2007 13:51:08)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (16/07/2007 13:51:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (16/07/2007 13:51:08)
Lista wiadomości