Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 77/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2007 r.
Uchwała Nr 77/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 lipca 2007 r.
 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego
 
 
 
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.Ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego w okresie od 29 czerwca 2007 r. do 4 stycznia 2008 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Kierownikowi Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Wicestarosta Średzki
/-/ Jerzy Leporowski 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr 77/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 lipca 2007 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne(Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zmianami),zarząd powiatu po zaciągnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego,ustalanadanymterenierozkładgodzinpracyaptekogólnodostępnych,w szczególności w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (16/07/2007 14:43:35)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (16/07/2007 14:43:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (16/07/2007 14:43:35)
Lista wiadomości