Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 69/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2007 r.
 
Uchwała Nr 69/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2007 r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych nr 8 i nr 9 znajdujących się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2
 
            Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
            § 1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale użytkowe oznaczone nr 8 i nr 9, w budynku na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Czerwonego Krzyża 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2000/4, o powierzchni 0,3077 ha, ark. mapy 15, zapisanej w księdze wieczystej KW 35094, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie.
 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
Uchwała traci moc w zakresie dot. lokalu nr 8 - podstawa: Uchwała Nr 121/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2007 roku  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (28/06/2007 10:59:54)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (29/11/2007 09:35:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (29/11/2007 09:34:41)
Lista wiadomości