Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 68/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2007 r.
Uchwała Nr 68/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia  25 czerwca 2007 r.
 
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.  1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela Karoliny Torzyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
     
      W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
 
   1) Jerzy Leporowski  Przewodniczący Komisji Przedstawiciel organu prowadzącego
   2) Julitta Włodarczyk Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
   3) Mirosław Ardelli   Dyrektor szkoły
   4) Krystyna Łuczak   Ekspert
   5) Małgorzata Migda Ekspert
 
 
                       2. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela Anny Komorowicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
      W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
 
1) Jerzy Leporowski Przewodniczący Komisji Przedstawiciel organu prowadzącego
2) Julitta Włodarczyk Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Bogusław Biernat Dyrektor szkoły                      
4) Krystyna Łuczak  Ekspert
5) Małgorzata Migda Ekspert
 
 
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
            §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (28/06/2007 10:40:35)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (28/06/2007 10:56:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (28/06/2007 10:56:48)
Lista wiadomości