Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 66 /2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 czerwca 2007 roku,

 Uchwała Nr  66 /2007

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 13 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.

 

 

            Na podstawie art. 36. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

 

            § 1. Uchwala Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.

 

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik:
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Ziętek
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ziętek (18/06/2007 16:03:30)
  • publikację informacji: Anna Ziętek (18/06/2007 16:03:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ziętek (18/06/2007 16:03:30)
Lista wiadomości