Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 20/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2007 r.
Uchwała Nr 20/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 stycznia 2007 roku

 
w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.

 
         Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:
         § 1. Uchwala układ wykonawczy budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, uchwalonego uchwałą Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok,  uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 17/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 roku, w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski

Zmiany do uchwały Nr 20/2007:
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: A.Krupa - Skarbnik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (25/01/2007 14:09:29)
  • publikację informacji: (23/11/2007 12:01:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (31/01/2008 10:40:03)
Lista wiadomości