Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 100/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 września 2007 roku
 
Uchwała Nr 100/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26września 2007 roku
 
 
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Kolejką Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestników Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w dniach 17 - 18 listopada 2007.
 
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w celu umożliwienia przejazdu Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestnikom Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w dniach 17 - 18 listopada 2007, którego organizatorem jest Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Średzkiej w Środzie Wlkp., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
            § 1. W dniu 18 listopada 2007 r. zwalnia z opłaty za przejazd Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp., określonej w uchwale Nr 312/2005 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 01.04.2005 roku w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Powiatową Koleją Wąskotorową, uczestników Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK, na trasie Środa Wlkp. - Zaniemyśl - Środa Wlkp.
 
 
            § 2. Zorganizowanie przejazdu opisanego w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., przy współudziale Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. - p. Jerzemu Helwigowi, oraz Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu - p. Iwonie Rutkowskiej - Krause.
 
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr 100/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 26 września 2007 roku
 
 
 
W związku organizacją Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w dniach 17 - 18 listopada 2007,  Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Średzkiej w Środzie Wlkp. zwrócił się z prośbą o uruchomienie Powiatowej Kolejki Wąskotorowej w Środzie Wlkp. w dniu 18 listopada 2007 roku oraz o nieodpłatny przejazd kolejką dla uczestników imprezy.
Dla organizatorów  Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK ważnym elementem jest przedstawienie uczestnikom imprezy najważniejszych obiektów turystyczno - krajoznawczych powiatu średzkiego. Zwolnienie z opłaty za kurs pozwoli na zaprezentowanie Powiatowej Kolejki Wąskotorowej - Turystycznej Perły Wielkopolski przewodnikom turystycznym z całej Wielkopolski, co pozwoli na efektywną promocję średzkiej "Ciuchci"
Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (03/10/2007 09:22:40)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (03/10/2007 09:23:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (03/10/2007 09:22:40)
Lista wiadomości