Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 56/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2007 roku
 
Uchwała Nr  56/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 maja 2007 roku
 
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z § 4 ust. 3 Uchwały Nr 35/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2007 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Średzkiego, zatwierdza propozycję Komisji Przetargowej i dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty złożonej przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. Oddział Gdańsk ul. Jagiellońska 13,80-371 Gdańsk w cenie:  98.352,00 zł
 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:01:51)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:02:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (18/05/2007 14:01:51)
Lista wiadomości