Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 55/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku
 
 
Uchwała Nr 55 /2007
 Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 maja 2007 roku
 
w sprawie przyznania tytułu " Ambasador Powiatu Średzkiego 2006"
 
 
         Zarząd Powiatu w Środzie Wlkp., stanowiący Kapitułę Konkursu "Ambasador Powiatu Średzkiego", kierując się kryteriami określonymi w § 5 i 6 Regulaminu Konkursu "Ambasador Powiatu Średzkiego" uchwala, co następuje:
 
         § 1. 1.  Przyznaje tytuł "Ambasadora Powiatu Średzkiego 2006":
-    w dziedzinie gospodarki: Firmie Robót Drogowych KUKULSKI w Kijewie
-    w dziedzinie kultury i sztuki: Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.
-    w dziedzinie sportu: Klubowi Karate "Do Shotokan Dragon"
-    w dziedzinie turystyki: Gospodarstwu Agroturystycznemu Kleczewscy w Solcu
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (18/05/2007 13:58:18)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (18/05/2007 13:58:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (18/05/2007 13:58:18)
Lista wiadomości