Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 61/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2007 roku
 
Uchwała Nr 61/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 maja 2007 roku
 
 
w sprawie zwolnienia z opłat za przejazd Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestników imprezy Średzkie Sejmiki Kultury oraz dzieci specjalnej troski ze średzkich szkół.
 
 
            Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w celu umożliwienia przejazdu Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp. uczestnikom imprezy Średzkie Sejmiki Kultury oraz dzieciom specjalnej troski ze średzkich szkół, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
            § 1. Zwalnia z opłaty za przejazd Powiatową Koleją Wąskotorową w Środzie Wlkp. określonej w Uchwale Nr 312/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1.4.2007 r. w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Powiatową Koleją Wąskotorową:
 
a)    w dniu 2 czerwca 2007 r. uczestników imprezy Średzkie Sejmiki Kultury, na trasie Środa Wlkp. Miasto - Trasa Katowicka,
b)    w dniu 6 czerwca 2007 r. dzieci specjalnej troski ze średzkich szkół wraz z opiekunami na trasie Środa Wlkp. - Zaniemyśl - Środa Wlkp.
 
 
            § 2. Zorganizowanie przejazdów opisanych w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., przy współudziale Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. - p. Jerzemu Helwigowi oraz Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu - p. Iwonie Rutkowskiej - Krause.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
           
 
 Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (01/06/2007 15:07:04)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (01/06/2007 15:07:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (01/06/2007 15:07:04)
Lista wiadomości