Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 51/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 roku
 
Uchwała Nr  51/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 maja 2007 roku
 
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z § 3 ust. 3 Uchwały Nr 41/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 marca 2007 roku, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego w wysokości do kwoty 2.389.839,00 zł ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 73 z dnia 10 kwietnia 2007 r. pod poz. 21200, zatwierdza propozycję Komisji Przetargowej i dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty złożonej przez Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. ul. Mielżyńskiego 22 61-725 Poznań
w cenie:
- oprocentowanie kredytu w skali roku  -  4,35%
   (wyliczone wg wzoru  WIBOR 3M na poziomie 4,24.% + 0,11% marża bankowa)
- jednorazowa prowizja bankowa od kwoty udzielonego kredytu  -  0,00 %
- inne opłaty i prowizje związane z udzielonym kredytem  - 0,00 PLN
 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Starosta Średzki
/-/ Piotr Piekarski
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (16/05/2007 13:50:38)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (16/05/2007 13:50:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (16/05/2007 13:50:38)
Lista wiadomości